VỀ CHÚNG TÔI
With the strategy of investing for a sustainable future, Le Delta has focused its resources in Medical, Environment and Real Estate business We look forward to cooperating with partners who share our vision in these areas. With the strategy of investing for a sustainable future, Le Delta has focused its resources in Medical, Environment, Hospitality, Mining, Agriculture and Real Estate business. We look forward to cooperating with partners who share our vision in these areas.

MÔI TRƯỜNG

Đầu tư trong lĩnh vực môi trường là một trong những trọng tâm trong chiến lược của chúng tôi

XÂY DỰNG

Thị trường xây dựng tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh và mạnh mẽ và tiềm năng phát triển lớn

KHAI KHOÁNG

Việt Nam là một đất nước có tiềm năng rất lớn về khai thác mỏ, khai khoáng và các dịch vụ đi kèm

NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao

XỬ LÝ RÁC

Xử lý rác thải, biến rác thải thành điện năng đang là một xu thế trên thế giới, Việt Nam không nằm ngoài xu thế này

Y TẾ

Lĩnh vực Y tế đang nhận được sự quan tâm từ chính phủ với mục tiêu mang tới những dịch vụ tốt hơn cho người dân